Committee

• Mitchell Ho (Chairman of the committee)
• Zhiqiang An
• Xianhong Bai
• Yan Chen
• Chris Chen
• Daotian Fu
• Zhigang Guo
• Audrey Jia
• Shan Lu
• Qiang Lu
• Peter Luo
• Ningning Ma
• Lin Sun-Hoffman
• Rong Wang
• Chengbin Wu
• Michelle Xia
• Lianshan Zhang
• Chuan-Chu Chou
• Zhenping Zhu

Company/Institution

• National Cancer Institute, NIH
• Univ. of Texas Health Science Center
• Biotech Pharmaceutical Co., Ltd.
• Juno Therapeutics
• Wuxi Biologics
• Livzon Pharmaceutical Group
• Nanjing Normal University
• DataRevive LLC
• Univ. of Massachusetts Medical School
• CStone Pharmaceuticals
• Adagene
• Shenyang Pharmaceutical University
• Liu, Zheng, Chen&Hoffman LLP
• BGI Genomics Co., Ltd.
• EpimAb Biotherapeutics
• Akeso Biopharma
• Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.
• Qragen
• 3SBio Inc.