Mitchell Ho (Chairman of the committee) National Cancer Institute, NIH
Zhiqiang An Univ. of Texas Health Science Center
Xianhong Bai Biotech Pharmaceutical Co., Ltd.
Yan Chen Elpis Biopharmaceutics
Chris Chen WuXi Biologics
Daotian Fu Livzon Pharmaceutical Group
Zhigang Guo Nanjing Normal University
Audrey Jia DataRevive LLC
Shan Lu Univ. of Massachusetts Medical School
Qiang Lu  GenFleet Therapeutics (Shanghai) Inc.
Peter Luo  Adagene
Ningning Ma Shenyang Pharmaceutical University
Lin Sun-Hoffman Liu, Zheng, Chen&Hoffman LLP
Rong Wang BGI Genomics Co., Ltd.
Chengbin Wu EpimAb Biotherapeutics
Michelle Xia Akeso Biopharma
Lianshan Zhang Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.
Chuan-Chu Chou  Qragen
Zhenping Zhu  3SBio Inc.